สวัสดีค่า ชื่อกาญจน์นะคะ อายุ 29ปี มีความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 8.0 และ TOEIC 985 คะแนน

เริ่มศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติตั้งแต่มัธยมต้น เรียนภาคโปรแกรมภาษาอังกฤษตอนระดับปริญญาตรีและโท ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานเป็นเวลา 4ปี

มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเด็กชั้นระดับประถม แต่สามารถสอนได้ทุกระดับ ทุกทักษะโดยเฉพาะทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ถ้าสนใจเชิญติดต่อมาได้ค่า

สอนออนไลน์ บ้านบึง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว