ครูพี่ดาว
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาไทย
สอนเด็กเล็กตั้งแต่ อนุบาล ถึงมัธยม
🙂 มีวิธีการ สอนให้อ่านออก เขียนได้ ไม่น่าเบื่อ
🙂รู้ถึงหลักไวยากรณ์ มีวิธีจำหลักแบบง่ายๆ
🙂 Gat ไทย สามารถอ่านแล้วรู้ลึกถึงแก่นของข้อสอบ
🙂สอนการบ้าน

กำลังศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว