สวัสดีครับ

ครูภูมิครับ สอนเปียโนครับ เพิ่งมาอยู่ภูเก็ตครับ รับสอนเปียโนภูเก็ต หรือพื้นที่ใกล้เคียงครับ
- จบเอกดนตรีสากล (เอกเปียโนโดยตรง) จากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประสบการณ์การสอนกว่า 7 ปี

วิชาที่สอน
- Pop Piano พื้นฐานคอร์ด เล่นแบบ Acconpaniment (เล่นประกอบการร้อง) หรือเล่นแบบ Piano Solo ครับ
- Classic Piano ขั้นพื้นฐานเปียโนคลาสสิก อ่านโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น
- Classic Piano ขั้น Advance สามารถส่งสอบเกรดของสถาบัน ABRSM ได้ครับ
- ทฤษฎีดนตรี ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือใช้ในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี

อนึ่ง สามารถอกแบบการเรียนการสอนได้เอง ตามใจผู้เรียนครับ

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว