จบคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง โดยส่วนมากแล้วเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องมีทริกการจำและเข้าใจง่ายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาที่เยอะและซับซ้อนได้ดีที่สุด ต้องสนุก รู้สึกมีความสุขและอยากที่จะเรียนรู้ ใจดี ใจเย็น สอนเป็นกันเองสบายๆ ไม่กดดันผู้เรียน

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว