ชื่อนางสาว สุกฤตา แก้วเมือง อายุ 27 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี
ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
- นักเรียนแลกเปลี่ยน ณ เมือง กว่างซี หนานหนิง ประเทศจีน (广西华侨学校 Guangxi Oversea Chinese Highschool )ปี 2011
- ผ่านการสอบ HSK 5

สอนออนไลน์ จตุจักร พระราม 9 ลาดพร้าว สนามไชย สนามไชย สีลม สุขุมวิท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

Good

เนส · 23 ส.ค. 2022