จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
และภาคฤดูร้อน 1 ภาคเรียน เคยศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยครูกวางซี สาธารณะรัฐประชาชนจีน เคยฝึกงานเป็นไกด์นำเที่ยวมาเลเซีย-สิงคโปร์ ที่บริษัทเงือกทองทัวร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว