ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสอนพิเศษภาษาจีนเพื่อทบทวนความรู้ในชั้นเรียน
เพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด
รับสอนพิเศษภาษาจีนเพื่อติวสอบวัดระดับ HSK1-5
รับสอนภาษาจีนเฉพาะทาง ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน
เช่น การบิน สื่อสารเพื่อทำการค้าเบื้องต้น ฯลฯ
หรือ ตาม problem-based

ผู้สอนจบปริญญาตรี สาขาภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาโทการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศจากประเทศจีน
ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ประเทศจีนกว่า 5 ปี
ประสบการณ์การสอนในอุดมศึกษากว่า 3 ปี

นนทบุรี

ปากเกร็ด

หลักสี่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster