-รับสอนภาษาอังกฤษทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบเป็นกลุ่ม
-มีคอร์สให้เลือกหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
-Teach Thai to foreigners/รับสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
-ผู้สอนสำเร็จการศึกษาจาก Assumption University และ West London Business College
ในประเทศอังกฤษ และยังมีประสบการณ์ในการสอนกว่า 10 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน
-ประวัติการสอนโดยสังเขป : สอนให้แก่ Thai Beverage, Canon, MMI, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, องการบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ, Dusit Princess, นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ, Benchmark, พนักงานบริษัท Seagate, PCS Nissin, SW&SON, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว