รับสอนภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานค่ะ

ผู้สอนสอนด้วยใจรัก ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาจีนอย่างแท้จริง
เริ่มตั้งแต่การอ่านพินอิน ควบคู่กับการฟัง การพูด
การเข้าใจตัวอักษรจีนจากภาพ
และไวยากรณ์

หลักสูตรที่รับสอน
- พินอิน
- พื้นฐานทั่วไป
- HSK 1-3
- PAT จีน
- การบ้านภาษาจีน

ประวัติผู้สอน
- ผู้สอนได้ทุนเรียนภาษาจีนจาก CIS ที่ Dalian University of Technology
- ได้รับทุนศึกษาต่อ ป. โท CSC ที่ Guangdong University of Foreign Studies สาขาการค้าระหว่างประเทศ
- ใช้ภาษาจีนสื่อสารทั้งในการทำงาน การเรียน และชีวิตประจำวันมาเป็นเวลา 8 ปี

รับสอนแถว ศรีราชา แหลมฉบัง (เซ็นทรัล/ โรบินสัน/ เกาะลอย/ ม.เกษตร...)

ราคาค่าเรียน

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน250 บาท ต่อชั่วโมง

สอนตั้งแต่พินอิน มองตัวอักษรจีนเป็นภาพสื่อความหมายในตัว เน้นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สอดแทรกไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว