โรงเรียนสอนทุกระดับชั้น ใน ฝางแม่อาย ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
โรงเรียนจีเนียส
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 5ปี อย่างน้อย ตั้งแต่ปี 2553
ปัจจุบัน เน้นสอน เพื่อการนำไปใช้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง ทั้ง ฟังพูด อ่านเขียน เหมือน เป็นภาษาตัวเอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว