ชื่อ อรรณพ นับถือดี อายุ 29ปี
จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จบปริญญาโท เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น - สำหรับพื้นฐานและสำหรับสอบเข้าสภาบันต่างๆ
คณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา เพื่อสอบเข้าเรียนต่อห้องพิเศษ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวช - ปริญญาโท

ประสบการณ์สอน 8 ปี

รับสอน
-เพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร
-คณิตศาสตร์ระดับประถม(เพื่อสอบเข้าห้องพิเศษ) และมัธยม
-ภาค ก. กพ. (อนุปริญญา-ปริญญาโท)

รูปแบบการสอน
-สอนโดยการคิดแบบใหม่ทั้งหมด /ไม่ซ้ำในห้องเรียน
-การสอน/เทคนิค ผู้สอนใช้เทคนิคเฉพาะตัว ปรับเปลี่ยนตามลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน
-สอนโดยการให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักพูด แสดงออก มากกว่าการจดๆๆๆๆๆๆๆๆ อย่างเดียว

ความมั่นใจได้
-การสอน การพัฒนาของผู้เรียนทุกท่าน ไม่เน้นปริมาณ/เน้นคุณภาพ
-หากผู้เรียนทดลองเรียนแล้วไม่ชอบ หรือรู้สึกไม่ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ยินดีสอนฟรีไม่คิดเงินครับ

ผู้สอน
-สอบติดโควต้า คณะวิศวะกรรมฯ ม.ขอนแก่น
-สอบติดรอบปกติ คณะวิศวะกรรม ม.เชียงใหม่
-สอนพิเศษ มาตั้งแต่ ปี 2548
-มีนักเรียนคอร์สยาว ระยะเวลา 2ปี
-ผ่าน ภาค ก. กพ. ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
-การศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ม.รามคำแหง

คำนำ
-การเรียนคณิตศาสตร์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้มากที่สุดก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีความสนใจ ชอบ และเข้าใจถึงตัวบทเรียนวิชานั้นๆ
ปัญหาที่ผู้เรียนพบมาตลอด คือการไม่เข้าใจในบทเรียน ...ทำให้เกิดการไม่ชอบในวิชาคณิตศาสตร์ หากต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้มีความรู้ ความชอบในวิชาคณิตศาสตร์จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด รวมถึงวิธีการสอนของผู้สอนร่วมด้วย เพื่อให้ผู้เรียนกับผู้สอนเข้าใจและร่วมศึกษาไปพร้อมๆกัน

ตัวอย่าง ...ขอยกตัวอย่างบทเรียนที่ง่ายแสนง่าย แต่ผู้เรียนมักจะสับสนเสมอๆ

Ex] จงตอบคำถาม 2 - 8 กับ -8+2 มีค่าเท่ากับเท่าไร ?
หากมองโจทย์ข้อนี้และมีความเข้าใจในตัวทฤษฏี จะเห็นว่ามีคำตอบเท่ากัน คือ (-6) ทั้งๆที่การเขียนของโจทย์ไม่เหมือนกัน

คำแนะนำ
-เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีการเรียน ค่อนข้างอ่อน-ปานกลาง
-สำหรับนักเรียนที่มีการศึกษาดีอยู่แล้วแนะนำให้อ่านหนังสือเองครับ จะได้ใช้เวลาทบทวนจะมีประโยชน์มากกว่า

คันนายาว บางกะปิ บางเขน บึงกุ่ม ลาดพร้าว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว