รับสอนภาษาอังกฤษ ไทย และสังคม
- สอนการบ้านน้องๆหลักเลิกเรียน
- สอบเข้า ม.1 ม.4
- แกทภาษาอังกฤษ และ แกทเชื่อมโยง(แกทไทย)
- ภาษาอังกฤษ/ สังคม / ภาษาไทย ONET
_ TOEIC
-เลือกหัวข้อตามที่ผู้เรียนสนใจ
-สอนตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐานจนสามารถทำข้อสอบได้

วิธีการสอนของผู้สอนจะเน้นการสอน Grammar และการฝึกทำข้อสอบเพื่อสอบเป็นหลัก
โดยมีมีเทคนิคการจำ Grammar และ Vocab ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา
-ภาษาอังกฤษ ONET 80/100
-ภาษาไทย ONET 84.75/100
-สังคม ONET 68/100
-GAT 270

รายละเอียดค่าเรียน
- 1 ชั่วโมง / 250 บาท (1คน)
- 1 ชั่วโมง / 200 บาท (3 คนขึ้นไป)
พิเศษ !! จ่ายเป็นคอร์ส 20 ชั่วโมง 4000 บาทต่อคน (ลด1000)
แต่ถ้ามา 3 คนขึ้นไป 20 ชั่วโมง 3000 บาทต่อคนเท่านั้น !!(ลด2000)

สถานที่สอน
-ช่องทางออนไลน์ FACEBOOK, FACE TIME, SKYPE, LINE VIDEO CALL....
-ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

*ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่ตนต้องการ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster