นักศึกษาปี4 สาขาภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์สอนการอ่านและการเขียน เด็กประถมและอนุบาลโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตรไทย
ฟังพูดอ่านเขียน
ราคากันเอง สอบถามได้ค่ะ ไม่คิดแพงค่ะ
สอนอนุบาล-ประถม / กลุ่ม /ออนไลน์

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาลและประถม250 บาท ต่อชั่วโมง

ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ แล้วแต่ผู้เรียน

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว