สว้สดีครับ ผมธีรยุทธ ชื่อเล่น ธี
การศึกษา: ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ประกาศนียบัตรบัณฑิตประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท Master in Business, University of South Australia, Certificate in Business Administration TAFE South Australia. IELTS Score 7
เหตุผลที่อยากสอนภาษาอังกฤษ: ที่ตั้งใจไว้และที่เคยทำมาคือไม่เชิงเป็นการสอนแต่จะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่า จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยมีปัญหาเหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะแต่นำไปใช้จริงกับเจ้าของภาษาได้ค่อนข้างน้อย แต่หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักทำให้สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษและสามารถใช้ได้ดีขึ้น จึงอยากจะสรุปและแนะแนวทางแก่ผู้ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าใจภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ได้จริง เพราะฉะนั้นเวลาเรียนก็จะสบายๆ รูปแบบไม่ตายตัวคือจะปรับตามคุณลักษณะและความสามารถของแต่ละคน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว