สวัสดีค่ะ
ชื่อนางสาวประภัสสรา สงค์พิมพ์
จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
วิชาโท TEFL (Teaching English As A Foreign Language)
รับสอนพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา- วัยทำงาน
หรือ วิชาในโปรแกรม English Program, Business Communication, TOEIC และ Mini English Program.

สอนออนไลน์ นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว