- รับสอนภาษาจีน ระดับต้น - ระดับกลาง
- รับสอนศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น เขียนพู่กันจีน วาดรูปด้วยพู่กันจีน ตัดกระดาษแบบจีน
- ได้รับทุนไปศึกษาปริญญาตรีที่ประเทศจีนเป็นเวลา 4 ปี
- จบการศึกษา คณะนานาชาติ สาขาการเรียนการสอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลยูนนาน ( Yunnan Normal University ) ประเทศจีน
- สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากล HSK 5
- ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของนักศึกษาต่างชาติ ในการแข่งขันการสอนภาษาจีนภายในมหาวิทยาลัย

นนทบุรี ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว