จบปริญญาตรี 3 ใบ คือ สาขาการจัดการ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์ มสธ.
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร ม.รามคำแหง
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ ม.สยาม

อายุ 56 ปี มีประสบการณ์สูง ผ่านการทำงานหลายด้าน ใจดี ชอบอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาข้อมูลหลากหลาย สอนได้ทุกวิชา และนักศึกษาทุกระดับ
สามารถทุ่มเทเวลาให้กับนักศึกษาที่จะทำงานวิจัย ค้นคว้า ตัวต่อตัวได้ เพราะมีเวลา และเป็นคนมีความตั้งใจ และเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบสูง ไม่มีบุตร ไม่มีภาระ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว