ครูส้มมีความเชี่ยวชาญในการสอนเปียโนเด็กเล็ก และเด็กพิเศษ มีประสบการณ์ในการสอนเปียโนหลากหลายหลักสูตร ตามสถาบันต่างๆ เช่นโรงเรียนสยามกลการ (Yamaha) ในโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยหลักสูตร Alfred, MFLM, John Thomson, Yamaha ฯลฯ ทำให้สามารถปรับเนื้อหาการเรียนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน
นอกจากเป็นครูสอนเปียโนมานานกว่า 10 ปีแล้ว ครูส้มยังเป็นนักอรรถบำบัด(นักแก้ไขการพูด)ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับเด็กพิเศษมานานเกือบ 10 ปี ทำให้เข้าใจด้านจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเปียโนเด็กเล็กและเด็กพิเศษได้
ในส่วนของความเป็นนักดนตรี ครูส้มมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรี classic pop jazz ทั้งการเล่นคนเดียว และเล่นเป็นวง ทำให้สามารถสอน และแนะนำการเล่นได้หลากหลายแนว

ประวัติการศึกษา
* จบการศึกษาด้านเปียโน classic grade 8 with distinction จาก Trinity College of London และกำลังศึกษาต่อด้านเปียโนแจ๊สกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรี jazz ของเมืองไทย
* ผ่านการอบรมการสอนดนตรีเด็กเล็ก Music for Little Mozart(MFLM) ของประเทศอเมริกา
* เข้าร่วมและผ่านการทำกิจกรรม Music Therapy Workshop ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* จบการศึกษาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย(วิชาเอก ด้านการแก้ไขการพูด) มหาวิทยาลัยมหิดล
* จบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรที่เปิดสอน
1. เปียโนสำหรับเด็ก: เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไปที่ต้องการปูพื้นฐานที่ดีในการเล่นเปียโนต่อไปในอนาคต
2. เปียโนสำหรับเด็กพิเศษ : เหมาะสำหรับเด็กพิเศษที่ต้องการกิจกรรมดนตรีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
3. เปียโนเพื่อการผ่อนคลาย : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเปียโนเป็นงานอดิเรก ในสไตล์ classic ,pop หรือ jazz
4. เปียโนเพื่อเตรียมสอบ : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบเกรด Trinity College of London หรือ Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)

สอนเปียโน สอนดนตรีอื่นๆ
สอนออนไลน์ คลองหลวง จตุจักร ดอนเมือง นนทบุรี บางเขน ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต หลักสี่
น้องเนิส น้องเนส · 4 พ.ย. 2017
ณัจยา อร่ามกุล (ครูส้ม)

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster