ประสบการณ์การสอบ
- สอบเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย ได้ 81/100 คะแนน (ได้ลำดับที่ 11 ของประเทศ)
- สอบ O-Net ภาษาไทย ได้ 82/100 คะแนน (ได้คะแนนสูงสุดในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 2)
- สอบ GAT เชื่อมโยง ได้ 150/150 คะแนน

การศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
- เคยสอนภาษาไทย G.10-11 ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
- เคยทำงานที่บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) ทำหน้าที่อบรมเจ้าของศูนย์คุมองที่เปิดสอนวิชาการอ่านภาษาไทย
- มีประสบการณ์ด้านการสอนทั้งรูปแบบตัวต่อตัว และห้องเรียนเป็นเวลา 5 ปี สามารถสอนได้ทั้งหลักสูตรของโรงเรียนรัฐบาล เอกชน รวมไปถึงหลักสูตรอินเตอร์

รายละเอียดการสอน
- เน้นสอนให้ผู้เรียนทำความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนให้เข้ากับสิ่งรอบตัวได้
- รับสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และชาวต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาไทย (รับสอนทางออนไลน์เท่านั้น)

***ค่าสอน 200-300 บาทต่อ ชั่วโมง***

สอนออนไลน์ บางกะปิ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ได้รู้จักการใช้คำในการแต่งคำประพันธ์

ตาล · 23 ส.ค. 2022