ครูกบนะคะ เป็นครูฝึกสอนเด็กต้องการพิเศษ และฝึกเด็กปกติ ให้เป็นไปตามช่วงวัย และรับฝึกศิลปะบำบัด รับประกบเด็กในชั้นเรียน และรับฝึก กิจกรรมบำบัดตามบ้านรายชม. และ รายเดือน ประจำชั้นเรียน รับช่วงวัย 3-15 ปี ในการฝึกของเราจะเป็นการฝึกเกี่ยวกับสมาธิ ให้สมาธินิ่งจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า ฝึกเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ในกรณีเด็กมีภาวะอารมณ์ปรวนแปร ก้าวร้าว อารมณ์ร้อน ไม่รอคอย และทักษะในด้านสังคม อารมณ์ สิ่งแวดล้อม เราจะนำศิลปะแมนดาลามาช่วยบำบัด และเทคนิคการสอนต่างๆ เช่นภาพแรเงา สีน้ำ สีชอล์ค อิงการสอนทางด้านจิตวิทยา โดยครูอาจารย์ผู้เชียวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ
# มีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะคะ ~(^з^)-♡

ราคาค่าเรียน

เสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะการเรียนรู้ชีวิตประจำวัน500 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกกิจกรรมบำบัด ฝึกทักษะโดยรวมแล้วแต่อาการของแต่ละตัวบุคคลารของเด็กแต่ละประเภท

ฝึกทักษะ พัฒนาการ ตามช่วงวัย เด็กพิเศษและเด็กปกติ500 บาท ต่อชั่วโมง

กิจกรรมบำบัด ทักษะเสริมวิชาการต่างๆ

เสริมสร้างทักษะ และสมาธิ700 บาท ต่อชั่วโมง

จ.นครปฐม ถ รังสิตนครนายก บางแค กทม. สามพรานนครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูกบสอนวิธีการนวดปากเพื่อฝึกพูด

ย่า · 23 ส.ค. 2022
ครูkob พัฒนาการตอบกลับ:
การบริหารช่องปากเพื่อช่วยกระตุ้นในการออกเสียง ต้องทำสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะพี่อ่อง เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆค่ะ