ครูฝ้ายเรียนจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์แม่ฟ้าหลวง เกียรตินิยมอันดับ2
เน้นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด และแน้นความเข้าใจของตัวนักเรียนเป็นหลัก
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม ถนัดทั้งการสอนแกรมม่า และ และการสอนการพูด มีสถานที่เรียนอยู่ไกล้ YMCA สันติธรรม

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว