ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอน(L)ภาษาไทย (I)ป.1-ปริญญาตรี(N) (ไม่จำกัดอายุผู้เรียน) (E)
(ID)สอน(suttinee.k)หลักภาษา/วรรณคดี/การสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน/การแต่งคำประพันธ์ สามารถสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศไทย
I can teach Thai language for foreigner.

ลพบุรี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster