รับสอนว่ายน้ำเด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ครูผู้สอนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และพละกีฬา
อยากหาประสบการณ์ในการสอน มีใจรักในการสอน

รับสอนถึงที่บ้านและคอนโดและสามารถเดินทางมาเรียนประจำได้ที่
คอนโด ลุมพินีวิลล์สุขุมวิท 77/2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นคอร์ส 1 คอร์สเรียน 10 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

อายุ 3-15 ปี 3000 - 3500 บาท/คอร์ส
อายุ 15 ปีขึ้นไป 3500 - 4500 บาท/คอร์ส

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเป็นครั้ง หนึ่งครั้งเรียน 1 ชั่วโมง

เรียนเดี่ยว 400 บาท/ชั่วโมง
เรียนคู่ 600 บาท/ชั่วโมง
เรียนกลุ่ม(สามคน) 800 บาท/ชั่วโมง

สามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มหรือตัวต่อตัวได้

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการดำน้ำ ลอยตัวอยู่แล้วจะสามารถว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ภายในหนึ่งคอร์ส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วย)

สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเลย จะสามารถว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ภายในสองคอร์ส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วย)

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว