ชื่อเล่นแอนนี่นะคะ
-จบการศึกษาชั้นม.ปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาคณิต
-กำลังเข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สอบได้ BE ธรรมศาสตร์ (Bachelor of Economics คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ) -สอบได้ EBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ)
-ได้เกรด 4 วิชาภาษาไทยทุกภาคเรียน
-ได้เกรด 4 วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคการเรียน (ม.4-ม.ุ6 เทอม 1) ได้เกรด 3.5 ในภาคการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบ IELTS overall 6.5
-listening 7.5
-reading 6.5
-writing 6.0
-speaking 5.5
-GAT เชื่อมโยง 150/150
-GAT ภาษาอังกฤษ 125/150
line: anniebubu
สถานศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 1

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว