พิชญ์วัชร อัศวะรังษีกุล (ครูบุ๋น)

⚡️เจ้าของรางวัลชนะเลิศกีตาร์คลาสสิคระดับโลก
Tirana International Guitar Competition 2015
ได้เข้าร่วมอบรมและเรียนเดี่ยวกับนักกีตาร์คลาสสิคระดับโลกมากมาย

⚡️จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคจาก Kärntner Landeskonservatorium ประเทศออสเตรีย ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 และ คะแนนในวิชาปฏิบัติกีตาร์ สูงสุดของมหาวิทยาลัยในรอบ 3ปี
ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.66 และเกียรตินิยมอันดับ1

⚡️ประสบการณ์การสอนจาก รร.ดนตรีสยามกลการ(Yamaha) มหิดลสาขาพารากอน และ ติวนร.สอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ตั้งแต่อายุ 17 ปี ทั้งนร.ไทย และต่างชาติ

⚡️มีความสนใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนร.ทุกวัย ตั้งแต่ 5 ขวบ โดยจะเน้นความต้องการของผู้เรียน และ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นหลัก เพื่อใช้ทุกวินาทีในการเรียน ตลอดจนการฝึกซ้อมอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเชื่อว่า....
Practice doesn't make perfect....Perfect practice makes perfect!

สนใจ ทดลองเรียนฟรี

เรียนคู่ (ราคาต่อคน)
16ชม.(4เดือน) 8,800บาท (550บาท/ชม.)
12ชม.(3เดือน) 7,200บาท (600บาท/ชม.)
8ชม.(2เดือน) 5,200บาท (650บาท/ชม.)
4ชม.(1เดือน) 2,800บาท (700บาท/ชม.)

เรียนเดี่ยว
16ชม.(4เดือน) 13,600บาท (850บ/ชม.)
12ชม.(3เดือน) 10,800บาท (900บ/ชม.)
8ชม.(2เดือน) 7,600บาท (950บ/ชม.)
4ชม.(1เดือน) 4,000บาท (1,000บ/ชม.)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ให้การแนะนำที่ดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster