กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 เอกเปียโนคลาสสิค วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

รับสอนเปียโน
-ทุกวัย เด็กเล็ก-ผู้ใหญ่
-แนว Classic เพื่อสอบเกรด Trinity,ABRSM และpopทั่วไป

ประสบการณ์สอน 4 ปี
ส่งนักเรียนสอบเกรดtrinity ทุกรอบติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017