-ชื่อ สกุล : ศศิวรรณ วงษ์บุบผา
ชื่อเล่น : หนิว

-การศึกษา ปีอะไร คณะ มหาลัย
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (ABAC) คณะศิลปะศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ

-ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอนพิเศษ 2 ปี
ระดับชั้น ประถมต้น-ม.ปลาย
วิชา ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม,Health ภาคภาษาไทยและBilingual.

สอนออนไลน์ ดอนเมือง บางเขน ปทุมธานี ปากเกร็ด รังสิต ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว