สวัสดีค่ะ
ชื่อนางสาวกัญญาภัค มงคลดี
ชื่อเล่น เชอรี่
จบการศึกษาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกรดเฉลี่ย 3.88
เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 4.00
คะแนน o-net วิชาคณิตศาสตร์ 97.5 คะแนน
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว