การศึกษา จบคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 10 ปี
-รับสอนการบ้านเพิ่มเกรด
-ติวภาษาอังกฤษอนุบาล-มัธยมศึกษา
-ปรับพื้นฐานฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
-ติวแกรมม่า ติวข้อสอบ
-สอนทั้งแบบเป็นคอร์สและรายชั่วโมง

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว