เรียนเตรียมอุดม รุ่นที่ 76 สายศิลป์เยอรมัน สอบเข้าได้ที่ 12
ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา มา1ปี ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างกระเทศ ชั้นปีที่ 4

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว