-สอน grammar ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กมัธยมต้น-มัธยมปลาย เพื่อเตรียมตัวในการสอบ และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
-เป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ
-มีประสบการณ์ในการสอนพอสมควร

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737