สวัสดีค่ะ เป็นบัณฑิฒจากมหาลัยศิลปากร สาขาภาษาอังกฤษค่ะ
(เน้นสอน online เป็นหลักนะคะ)​
สามารถสอนตัังแต่เด็กเล็ก(เริ่มพื้นฐาน)และมีประสบการณ์สอนค่อนข้างมาก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เข้ากับเด็กได้ดี จนถึงเด็กมัธยม(เสริมไวยากรณ์)​
เน้นทักษะด้านการพูด เนื่องจากในสังคมโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษถือได้ว่าทำหน้าที่เป็น lingua franca ที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การทำธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต
ค่าเรียนสามารถต่อรองราคาตามความเหมาะสมได้ค่ะ

ราคาค่าเรียน

English Communication in dialy life250 บาท ต่อชั่วโมง

การสื่อสาร(ทักษะการพูด)​ในชีวิตประจำวัน

Basic Grammar250 บาท ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

สอนออนไลน์ ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว