ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Facebook page : enjoy econ by joy

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

สอนรู้เรื่อง เข้าใจง่าย มีแบบฝคกหัดให้

สอนดีคะ

มีความมุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดวิชาที่สอนได้ดีมาก สอนครบตามเวลาที่กำหนด

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

DoneMaster © 2014-2018