ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาโท ภาษาอังกฤษ และ ภาษาพม่า
-ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่ / ครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานบริษัทต่างประเทศ จ.เชียงใหม่
-สอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ โรงเรียนรัฐบาล จ.สมุทรปราการ และ กรุงเทพฯ
-สอบบรรจุรับราชการครู 2 ครั้ง
:2553 สอบได้ลำดับที่ 1 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ สพท.เชียงใหม่ เขต3
: 2556 สอบได้ลำดับที่ 4 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส สพม.1 กรุงเทพมหานคร
-เทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ ใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้้น ม.ปลาย ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้กลายเป็นคนเก่งภาษาขึ้นมา จากที่ก่อนหน้านี้อ่านศัพท์แทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ทุกวันนี้ยังใช้เทคนิคนี้กับนักเรียนที่่สอนประจำที่โรงเรียน
#MakeItEasy
#YouCanDoIt
สามารถสอนได้ทั้ง3ภาษา

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster