ครูพี่กัลย์ รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษา(รูปแบบออนไลน์) ปูพื้นฐาน Grammar, การสื่อสาร Conversation ในชีวิตประจำวัน หรืออยากให้เน้น skill ไหนแจ้งได้ค่ะ
ระดับประถมศึกษา ราคา 130 บาท/ชม. (หรือเหมาจ่ายเป็นครอสละ 1,300 บาท /10ชม. เลือกเวลาได้ค่ะ)
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระดับปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ คบ. 5 ปี เกรด 3.51 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว