จิณณพัต วีระดีตานนท์ ชื่อเล่น จิณ อายุ 24 ปี
- การศึกษา
ครุศาตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาศิลปศึกษา
- ประสบการณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
สอนศิลปะเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยม
- สอน
- ศิลปะเด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไป เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ให้เด็กกล้าคิดกล้าลงมือทำโดยเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อมือ
- พื้นฐานการวาดเส้น (Drawing) การวาดเส้นเเรเงาโดยเริ่มจากพื้นฐาน แสงเงา รูปทรง
- ระบายสี (Painting color) เทคนิคการใช้สีประเภทต่างๆ เช่น สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค สีน้ำมัน สีพาสเทล สีชอล์ค
- ปั้น (Sculpture) การปั้นรูปทรง 2D 3D โยใช้วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ดินน้ำมัน ดินเหนียว
- การประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative art) ผลงานประดิษฐ์ต่างๆโดยใช้สื่อหลากหลายชนิดแตกต่างกันนำมาประยุกต์จนเกิดเป็นชิ้นงาน
- การปักริบบิ้น (Ribbon embroidery) เทคนิคการปักริบบิ้นบนสะดึงผ้าออกมาเป็นรูปต่างๆเช่น ดอกไม้
- การแกะสลักผักผลไม้ (Carving) การแกะสลักผักผลไม้ต่างๆออกมาเป็นรูปใบไม้ ดอกไม้
**** ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

ชลบุรี

ยังไม่มีรีวิว

เพลินสตูดิโอ เรียนปนเล่น

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster