ปุณเป็นคนจีนค่ะ เคยสอนภาษาจีน 📖 รับสอนภาษาจีน เรียนผ่าน google meet ครูเป็นคนจีนค่ะ ตอนนี้เรียนที่ม.ช.
ไม่มีพื้นฐานมาเลยก็เรียนได้ รับตั้งแต่เด็กเล็กเป็นต้นไปหรือผู้ใหญ่
รายละเอียด 👇🏻👇🏻

🍃 ปูพื้นฐาน
🍃ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน
🍃ติวเพื่ออัพเกรด
🍃สอนการบ้าน
🍃เรียนล่วงหน้า
🍃ติวระยะสั้น
🍃ติวhsk1-4
🍃ภาษาจีนธุรกิจ
🍃ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
🍃เขียนอักษรจีน

สอนออนไลน์ บางกอก เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว