สวัสดีคะ ทีเชอร์ เชอร์คะ

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
ระดับประถม แกรมมาร์ Reading
ระดับมัธยมต้น เพื่อสอบ

เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น ให้มีความเข้าใจหลักของภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรียนระดับที่สูงขึ้น

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณครูเก่งและเข้าใจวัยรุ่นดีมากครับ

BestKru © 2014-2017