เนื้อหาที่สามารถสอนได้
- การฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับทัศนศิลป์
- หลักการใช้สี ค่าน้ำหนัก แสงเงา นั่นคือการวาดภาพเหมือน ทั้งเทคนิคสีน้ำ สีไม้ และดรออิ้ง (ดินสอ)
- การวาดภาพการ์ตูน เป็นการวาดภาพล้อเลียน
- การทำภาพพิมพ์จากเศษวัสดุที่หาได้ง่าย โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน หรือเทคนิคการแกะยางลบ
- และอื่นๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว