📖 รับสอนออนไลน์เท่านั้น​ครับ📖 เน้นสอนอินเตอร์ครับ

👉 จบ ป.โท ทุนกระทรวงวิทย์ Physics ณ Imperial College London, UK (มหาวิทยาลัย​ Top 10 โลก)​
👉 กำลังศึกษา ป.เอก ทุนกระทรวงวิทย์ Chemical Engineering ณ The University of Manchester, UK

📌 ตัวแทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีที่ประเทศเยอรมนี
📌 รับทุนทำวิจัยระยะสั้น ณ Oregon State University, USA
📌 รับทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม​ ณ Yogyakarta​ State University, Indonesia
📌 ได้คะแนน TOEFL iBT 100 คะแนน

*****อัตราค่าเรียน 300-1,500 บาทต่อชั่วโมง (สอนออนไลน์เท่านั้น)*****

ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี ทั้งในและต่างประเทศ
สามารถสอนหลักสูตรปกติและภาคอินเตอร์
เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ สอนเป็นกันเอง *ชอบเด็กที่มีความตั้งใจ แม้จะหัวช้าไม่เป็นไร

**รับสอนเน้นฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแคลคูลัส”

สอนคณิตศาสตร์ สอนฟิสิกส์ สอนแคลคูลัส
สอนออนไลน์ กรุงเทพ ขอนแก่น นนทบุรี สาทร สีลม เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว