ครูแพร ^^

จบการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาษาจีนธุรกิจ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิเทศศาสตร์การตลาด

อายุ 26 ปี

รับสอนตัวต่อตัวเท่านั้น
ตอนนี้ว่าง วันเสาร์ หลัง 13:00 เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ ว่างทั้งวัน

(สอนตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐาน)

ประสบการณ์ : เคยสอนให้คุณหมอ ( ไม่มีพื้นฐาน )
เจ้าของธุรกิจ ( ไม่มีพื้นฐาน)

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737