รับสอนกีต้าร์ สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเล่นกีต้าร์ ตั้งแต่ เด็กเล็ก 6 ขวบ จนถึง ผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุ อายุมากก็เรียนได้
ครูสอน ใจดี (ไม่ดุ) เรียนสนุก เป็นเร็ว

สำหรับ ผู้ที่จะเริ่มต้นเล่นกีต้าร์ ทั้ง กีต้าร์ อคูสติก (กีต้าร์โปร่ง) กีต้าร์ไฟฟ้า ตั้งแต่ เด็กเล็ก 6 ขวบ จนถึง ผู้ใหญ่
- เรียนตามหลักสูตรการเรียนกีต้าร์ ขั้นพื้นฐาน ความเข้าใจดนตรีที่ดีและถูกต้อง
- สำหรับเด็ก การเรียนดนตรีส่งเสริม พัฒนาในด้าน EQ และ IQ ฝึกเรื่องสมาธิ เพิ่มความจำ ทำให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดี
- ผู้ใหญ่ที่ต้องการเน้นเป็นเร็ว เพื่อออกงานและเพื่อความบันเทิง คลายเครียดหลังจาการทำงาน เล่นเป็นงานอดิเรก

สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก บทเรียน แบบฝึก เพิ่มเติมจากหลายๆแหล่งความรู้ มาใช้และปรับพัฒนาในการเรียนรู้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความเพลิดเพลินในเวลาเรียนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางดนตรี เรียนเพื่อผ่อนคลาย

หลักสูตรการเรียน
- หลักสูตรอูคูเลเล่/กีต้าร์ พื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก ปูพื้นด้านดนตรี ฝึกสมาธิ เพิ่มความจำ ทำให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดี
- หลักสูตรกีตาร์พื้นฐาน (Basic Course) ทั้ง กีต้าร์ อคูสติก (กีต้าร์โปร่ง) กีต้าร์ไฟฟ้า ตามหลักสูตรการเรียนกีต้าร์
- หลักสูตรกีต้าร์ไฟฟ้า (Electric Guitar Coures)
- หลักสูตรกีต้าร์เล่นคอร์ด+ร้อง เน้นเล่นสนุกๆ ระยะเวลาเรียน สั้นๆ 1-3 เดือน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737