ชื่อ เตอร์ ครับ

สอนเขียนโปรแกรม c c++ c# php html css javascript java visual basic .net python bascal

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ครูสอนดีมาก มีความเข้าใจเด็ก ..ทำให้เด็ก เรียนรู้ เนื้อหาได้เร็ว เข้าใจมากขึ้น

ครูสอนสนุกมาก ยกตัวอย่างง่ายๆทำให้เห็นภาพทำให้เข้าใจได้ง่าย มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนฝึกทำตลอด

คิดว่าสอนได้เข้าใจค่ะ

So good

เป็นการพบกันครั้งแรกที่สนุกมากครับ

ปรับเนื้อหาตามสภาพผู้เรียนได้ดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737