ชื่อ เตอร์ ครับ

สอนเขียนโปรแกรม c c++ c# php html css javascript java visual basic .net python bascal

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เอาใจใส่ เข้าใจนักเรียน สอนให้เข้าใจและปูพื้นฐาน

ครูสอนดีมาก มีความเข้าใจเด็ก ..ทำให้เด็ก เรียนรู้ เนื้อหาได้เร็ว เข้าใจมากขึ้น

ครูสอนสนุกมาก ยกตัวอย่างง่ายๆทำให้เห็นภาพทำให้เข้าใจได้ง่าย มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนฝึกทำตลอด

คิดว่าสอนได้เข้าใจค่ะ

So good

เป็นการพบกันครั้งแรกที่สนุกมากครับ

ปรับเนื้อหาตามสภาพผู้เรียนได้ดี

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737