อาชีพ: ครูสอนภาษาอังกฤษ, อาจารย์พิเศษ ระดับชั้นมหาวิทยาลัย (สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว) และครูอาสา โรงเรียนที่ขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ

แนวทางในการสอน: สอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ความต้องการของนักเรียนให้มากที่สุด เน้นการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นกันเอง ทั้งไวยากรณ์และการสนทนา

การศึกษา: ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ในการทำงาน: หัวหน้างานบริการส่วนหน้าโรงแรม 5 ดาว และสินค้ากลุ่ม Luxury Brands ยาวนานมากกว่า 5 ปี เคยเป็น Guest Service Supervisor
- Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel, Bangkok
- JW Marriott Phuket Resort & Spa, Phuket
- BVLGARI (Thailand) Co,. Ltd.
- Carrera y Carrera (Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น

ความชื่นชอบในงานสอน: เริ่มต้นจากการติวให้กับเพื่อนๆที่คณะตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย, การใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน รับเป็นติวเตอร์ รับสอนน้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4, มีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ ชื่นชอบการสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างชาติ ตลอดจนได้รับโอกาสได้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จิตวิญญาณของความเป็นครูส่วนตัว คือ การให้ความรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เต็มกำลังความสามารถ และภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

สอนออนไลน์ บางละมุง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว