สวัสดีค่ะ ชื่อเมย์

จบเกียตรนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา การจัดการทั่งไป ภาคภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท

มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว