Note,
การศึกษาระดับปริญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาระดับปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ประสบการณ์สอน ฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ติวตัวต่อตัว มากกว่า 10 ปี เน้นการสอนเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนจริง นักเรียนจะเข้าใจ เชื่องโยงเนื้อหาต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ได้จริง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

มีการเตรียมสอน สอนเป็นstep สุภาพ ตรงเวลา

Noteตอบกลับ:
ขอบคุณครับ

สอนสนุก

Noteตอบกลับ:
ขอบคุณครับ

รีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737