- กำลังศึกษาอยู่ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะ ภาษาและวัฒธนธรรมจีน สาขา ภาษาจีน
- เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน ที่ ม.เจ้อเจียง Zhejiang University (浙江大学)เป็นเวลา 1 ปี

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
- การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ชัดเจน
- รับสอนนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
- รับสอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย

บางพลี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว