สวัสดีค่ะ จบการศึกษาจาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ มช
ยินดีถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
-การพูด แบบ Conversation หรือ การฟัง อ่าน เขียน
- โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช่วยปูพื้นฐานความรู้ให้สำหรับ "ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน"
- ยินดีสอนได้หลากหลายช่วงอายุค่ะ ตั้งแต่อนุบาล จนถึงวัยผู้ใหญ่
- เคยไปทำงาน Work and Travel ที่ Walt Disney World, Florida สามารถให้คำปรึกษาเรื่องทำงานต่างประเทศได้ค่ะ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว