สวัสดีครับ,ผมเคยไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาในกรุงโตเกียว 2ปีและเรียนต่อปริญญาตรีจนจบ รวมอยู่ญี่ปุ่นได้6ปีเนื่องจากทักษะด้านการพูดยังไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันจึงได้เลือกทำงานอาชีพล่ามในเขตอุตสาหกรรมเวลโกร ผมคิดว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ทางภาษาเบื้องต้น ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ และผู้ที่ต้องการจะเป็นล่ามบริษัทญี่ปุ่นในอนาคตครับ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2017