จบจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ขั้นปูพื้นฐาน จนถึงระดับใช้ในการทำงาน (English for business)

ผ่านการอบรมเกี่ยวกับ จิตรวิทยาภาษาอังกฤษ
สามารถสอนและพัฒนาความเชื่อมั่น และปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา

วิชา Mathematics and Sciences ก็สารถสอนได้ค่ะ

บางนา พระประแดง สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว