ยินดีและขอต้อนรับเข้าสู่โลกของอิสระทางการเรียนรู้อยากเปิดกว้างและทดลอง
ด้วยโปรแกรมวิชา ดังนี้
-ศิลปะบำบัด
-ทักษะการพิเศษ
-การต่อยอดและสร้างสรรค์งาน
-ประวัติศาสตร์สังคมศึกษา
เพิ่มพัฒนาการสร้างงทักษะเรียนรู้การต่อยอดและแสดงออกด้วยมุมมองใหม่

นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว